Privacyverklaring

ASSU Onderwijsdatabank
De ASSU Onderwijsdatabank is een gezamenlijke database van de educatieve uitgeverijen Malmberg, ThiemeMeulenhoff, Bureau ICE en Uitgeverij Essener. In deze database staan gegevens van onderwijsinstellingen, opleidingen en de daaraan verbonden medewerkers. ASSU staat voor Adressenbestand Samenwerkende Schoolboeken Uitgevers.

Doel van de ASSU Onderwijsdatabank
De ASSU Onderwijsdatabank is opgericht in 1970 met als doel om zorgvuldig en passend te kunnen communiceren met docenten en/of andere aan de onderwijsinstelling verbonden medewerkers. Zorgvuldig zodat we zeker weten dat de juiste personen de bedoelde toegang tot het lesmateriaal ontvangen en passend zodat u de voor u relevante informatie ontvangt.

Waarom inschrijven bij ASSU?
Uw persoonsgegevens worden door ASSU verwerkt om enerzijds een zorgvuldige controle uit te voeren of u werkzaam bent op een onderwijsinstelling en anderzijds om passend met u te communiceren. De controle doen we om te voorkomen dat leerlingen zich als medewerker van een onderwijsinstelling registreren en op deze manier toegang krijgen tot bijvoorbeeld handleidingen en antwoordmateriaal. Daarnaast hebben alleen medewerkers van een onderwijsinstelling recht op hoge kortingen bij het bestellen van beoordelings- of gebruiksmaterialen. De communicatie met u heeft altijd betrekking op één van de onderstaande aspecten:

Welke gegevens registreert ASSU?
ASSU verwerkt de volgende gegevens:

Op welke manier komt ASSU aan mijn persoonsgegevens?
Onderwijsinstellingen en/of de bij ASSU aangesloten uitgeverijen verstrekken gegevens van medewerkers aan de ASSU Onderwijsdatabank. Zodra uw gegevens op één van deze twee manieren zijn geregistreerd, ontvangt u van ASSU direct een e-mail waarin u geïnformeerd wordt over de registratie in de ASSU Onderwijsdatabank. In deze e-mail staat ook vermeld hoe u zelf de verstrekte gegevens kunt bekijken, wijzigen en/of verwijderen.

U kunt uzelf ook direct bij www.assu.nl registreren in de ASSU Onderwijsdatabank. Uw gegevens zullen dan geverifieerd worden bij de onderwijsinstelling waar u werkzaam bent. Verder is het mogelijk dat uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt naar aanleiding van uw contact met de ASSU Service Desk.

Mag ASSU mijn gegevens verwerken?
ASSU mag uw persoonsgegevens verwerken. De aangesloten uitgeverijen hebben een gerechtvaardigd belang om te controleren of u werkzaam bent bij een onderwijsinstelling of om bijvoorbeeld uw gegevens te gebruiken voor het toesturen van bestelde lesmaterialen.

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevens?
Het beheer van de ASSU Onderwijsdatabank wordt verzorgd door de ASSU Vof. De ASSU Vof is de gegevensverantwoordelijke en zorgt ervoor dat de gegevens van de onderwijsinstellingen en medewerkers actueel blijven. U vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wordt er verantwoord omgegaan met mijn gegevens?
ASSU houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens. ASSU heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie gebruikt mijn gegevens?

Zelf uw gegevens aanvullen, wijzigen of verwijderen
U heeft zelf de controle over uw persoonsgegevens. In uw eigen ASSU-registratie op www.assu.nl kunt u uw persoonsgegevens bekijken, aanvullen, wijzigen of verwijderen. U logt in met uw e-mailadres en wachtwoord. Op deze persoonlijke pagina kunt u ook uw communicatievoorkeuren aangeven en kunt u uw actieve toestemmingen voor het gebruik van uw e-mailadres(sen) beheren. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om met u te communiceren over de zaken die eerder in deze privacyverklaring staan genoemd. Afmelden voor e-nieuwsbrieven of e-mailingen kan altijd via de afmeldlink die in ieder e- mailbericht is opgenomen.

Uitschrijven uit de ASSU Onderwijsdatabank kan via uw ASSU-registratie, maar u kunt ook een e-mail sturen met het verzoek om verwijdering van uw gegevens naar info@assu.nl.

Opvragen van uw gegevens
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen. Geef in uw verzoek specifiek aan om welke persoonsgegevens het gaat. Uw verzoek kunt u e-mailen naar info@assu.nl. Uw aanvraag wordt binnen vier weken verwerkt.

Cookies
Op deze ASSU-website worden Google Analytics-cookies gebruikt om de bezoekersaantallen van de website bij te houden. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren. Deze analytische cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden niet gebruikt om u te herkennen.

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan ASSU geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Lees de privacyverklaring van de website die u bezoekt om te weten of de website gebruik maakt van cookies en/of vergelijkbare technieken om de dienstverlening op uw persoonlijke interesses af te stemmen.

Privacy-incidenten
Mocht er onverwacht iets niet goed gaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan wordt dit zo nodig gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident voor u (of voor de onderwijsinstelling waar uw werkt) ongunstige gevolgen heeft, dan stelt ASSU u hiervan op de hoogte. U hoort wat ASSU voor maatregelen neemt om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Heeft u een klacht over privacy of wilt u een privacy-incident melden, dan kunt u contact opnemen met info@assu.nl

Wijzigingen privacyverklaring
ASSU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Checkt u daarom regelmatig onze website www.assu.nl voor een update van ons privacybeleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met: ASSU Vof, telefonisch via 050-3147671 of via e-mail : info@assu.nl

Klacht
Wanneer u een klacht heeft over hoe ASSU met uw gegevens omgaat, dan kunt u deze klacht indienen bij ASSU. E-mail: info@assu.nl

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop ASSU uw gegevens gebruikt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor een formulier invullen op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
ASSU is gevestigd te Smallepad 30, (3811) MG Amersfoort, en is bereikbaar op 050-3147671 (werkdagen van 9:00 tot 17:00) of via e-mail : info@assu.nl.

Amersfoort, 22-09-2021
Versiebeheer: 2.6